Certyfikaty

Vetdiagnostica jest laboratorium badawczym, akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Dbając o najwyższą jakość swoich usług, regularnie potwierdzamy nasze kompetencje badawcze uczestnicząc w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości.

Naszą jakość potwierdzają badania biegłości organizowane zarówno przez ośrodki w kraju (PIWet, Gdańska Fundacja Wody), jak i za granicą (GD Deventer).

Uczestniczymy w badaniach biegłości dla kierunków bakteriologicznych i serologicznych w materiałach klinicznych, spożywczych i paszach, rozszerzając je co roku.