O FIRMIE

Vetdiagnostica stawia sobie za główny cel świadczenie usług o najwyższych standardach europejskich.

Osiągamy ten cel dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” opisany w Księdze Jakości Laboratorium. Dokładamy wszelkich starań, by wkrótce spotkał się on z aprobatą PCA poparty Certyfikatem Akredytacji.

Systematyczne szkolenie pracowników, audyty wewnętrzne, udział w licznych badaniach biegłości wewnątrz- i zewnątrz- laboratoryjnych oznacza dla naszych klientów gwarancję poufności, wiarygodności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań.

Najcenniejszym potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług jest zaufanie jakim obdarzyło nas już wielu klientów.

Second slide content
Third slide content