Certyfikaty

Vetdiagnostica jest laboratorium badawczym, akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

We wrześniu 2013 r. Laboratorium uzyskało akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji, nadano naszemu Laboratorium Certyfikat Akredytacji Nr AB 1455. Nasze Laboratorium posiada wdrożony System Jakości według nowej normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Dbając o najwyższą jakość swoich usług, regularnie potwierdzamy nasze kompetencje badawcze uczestnicząc w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości.

Naszą jakość potwierdzają badania biegłości organizowane zarówno przez ośrodki w kraju (PIWet, Gdańska Fundacja Wody), jak i za granicą (GD Deventer).

Uczestniczymy w badaniach biegłości dla kierunków bakteriologicznych i serologicznych w materiałach klinicznych, spożywczych i paszach, rozszerzając je co roku.