Nasze wartości

Polityka jakości

Vetdiagnostica stawia sobie za główny cel świadczenie usług o najwyższych standardach europejskich.

Najwyższe standardy osiągamy dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania zgodnym z wymaganiami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i opisanym w Księdze Jakości Laboratorium.

Z myślą o naszych klientach przeprowadzamy systematyczne szkolenia pracowników i bierzemy udział w licznych badaniach biegłości i auditach, gwarantując w ten sposób wiarygodność, rzetelność i poufność w wykonywaniu powierzonych nam zadań.

Polityka społeczna

Vetdiagnostica propaguje europejską strategię „jednego zdrowia”, czyli bezpieczeństwa żywności „od pola do stołu”. Koncepcja ta stanowi pomost między dbałością o zdrowie zwierząt a zdrowiem publicznym.
W związku z tym pragniemy popularyzować wśród naszych klientów związek współczesnej weterynarii z ochroną zdrowia i życia ludzkiego.

Przypominamy i uświadamiamy naszym klientom, że zastosowanie podstawowych metod prewencyjnych oraz racjonalnej terapii w walce z chorobami odzwierzęcymi przedkłada się bezpośrednio na nasze zdrowie.

Polityka środowiskowa

W trosce o ochronę środowiska naturalnego Vetdiagnostica stosuje rozwiązania technologiczne, minimalizujące pobór energii elektrycznej, gazu oraz wprowadzające znaczącą oszczędność w codziennym zużyciu wody.

Na co dzień chronimy środowisko poprzez selektywną zbiórkę odpadów, oddając ich maksymalną ilość do ponownego wykorzystania.