OFERTA

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Dla lekarzy weterynarii:

Jednym z najważniejszych elementów serwisu weterynaryjnego na fermach zwierząt gospodarskich jest profilaktyka, w skład której wchodzi m.in. monitoring chorób zakaźnych. Monitoring czynników zakaźnych pozwala na łatwiejsze ustalenie programu profilaktycznego, co z kolei przekłada się na Państwa sukces.

Innym elementem profilaktyki jest kontrola czystości ferm, a przede wszystkim stanu przygotowania budynków i sprzętu – kontrola dezynfekcji, czystości wody. Pozwala to w dużej mierze zapobiec wystąpieniu ognisku chorobowemu, a bardzo często jest jedynym sposobem eliminacji czynnika chorobotwórczego.
Samodzielne przeprowadzenie dezynfekcji u klienta powinno być poparte wiarygodnym dowodem jej skuteczności.

Polecamy badanie materiałów z produkcji zwierzęcej:
 • wymazy czystościowe (kontrola dezynfekcji) – bakteriologia, mykologia
 • badanie wody – mikrobiologia i chemia
 • badanie ściółki – bakteriologia, mykologia
 • badanie czystości powietrza – bakteriologia, mykologia

Jeśli jednak u Państwa podopiecznych pojawiły się problemy zdrowotne, to należy sprawdzić, czy ich przyczyną nie są zakażenia bakteryjne, grzybicze, wirusowe czy pasożytnicze.

Polecamy takie badania materiałów klinicznych oraz materiałów z produkcji zwierzęcej, jak:
 • badanie sekcyjne
 • diagnostyka chorób zwierząt
 • kierunki
  – bakteriologia, mykologia, wirusologia, parazytologia
 • metody badawcze
  – posiew, serologia, biologia molekularna (RT-PCR), analityka
  monitoring serologiczny – sprawdzenie statusu serologicznego stada, kontrola szczepień

Dodatkowo należy być pewnym, że używa się odpowiedniego chemioterapeutyku.

Polecamy:
 • antybiogramy
 • mykogramy
W przypadku podejrzeń, że problemy mogą wynikać z przyczyn żywieniowych, polecamy badanie paszy:
 • mikrobiologia i chemia
 • Dla hodowców i producentów pasz:

  Jednym z najważniejszych elementów bioasekuracji na fermach zwierząt gospodarskich jest kontrola czystości ferm, a przede wszystkim stanu przygotowania budynków i sprzętu – kontrola dezynfekcji, czystości wody. Pozwala to w dużej mierze zapobiec wystąpieniu ognisku chorobowemu, a bardzo często jest jedynym sposobem eliminacji czynnika chorobotwórczego.
  Czysta ferma jest gwarancją dobrego startu w odchowie zwierząt i gwarancją Państwa sukcesu.

  Jeśli dezynfekcja jest przeprowadzana samodzielnie lub zleca się to firmie zewnętrznej, to należy sprawdzić, czy zrobiono to skutecznie.

  Polecamy badanie materiałów z produkcji zwierzęcej:
  • wymazy czystościowe (kontrola dezynfekcji) – bakteriologia, mykologia
  • badanie ściółki – bakteriologia, mykologia
  • badanie ściółki – bakteriologia, mykologia
  • badanie czystości powietrza – bakteriologia, mykologia

  Należy także systematycznie kontrolować jakość paszy. Nadmiar lub niedobór składników pokarmowych oraz jej skażenie mogą wiele Państwa kosztować.

  Oferujemy badanie paszy:
  • mikrobiologia i chemia

  PRODUKCJA SPOŻYWCZA – Dla ubojni i przetwórstwa

  W dzisiejszych czasach w tak zaawansowanej, zmechanizowanej i wyżyłowanej produkcji spożywczej musimy zagwarantować bezpieczną żywność. Zacznij od siebie i skontroluj higienę produkcji, polecamy badania do Waszego systemu HACCP i nie tylko.

  Polecamy badanie:
  • wymazy czystościowe z lini produkcyjnych
  • badanie wody – mikrobiologia i chemia
  • wymazy czystościowe rąk
  • kontrola dezynfekcji
  • badanie półproduktów i produktów
  Jeśli jesteś już pewien że higiena zakładu jest bez zarzutu skontroluj surowiec, zbadaj więc:
  • podstawowe surowce
  • wszelkie dodatki

  Musisz być pewien że Twój zakład opuszczają produkty najwyższej jakości a Ty sam zagwarantuj ich bezpieczeństwo. Zbadaj produkty czy nie są zanieczyszczone zarazkami patogennymi dla człowieka.

  Polecamy badania w kierunku:
  • Salmonella
  • E.coli
  • Listeria spp.
  • Gronkowce koagulaza plus
  • Campylobacter
  • i inne

  Poza tym sprawdź skłąd chemiczny swoich produktów, zarówno nadwyżka jak i niedobór mogą Cię sporo kosztować.

  Bądź przezorny sprawdź skład chemiczny:
  • białko
  • tłuszcz
  • sól
  • kolagen jako hydroksyprolina
  • popiół
  • suchą masę

  Jako wyspecjalizowana jednostka zajmujemy się przede wszystkim doradztwem, profilaktyką i lecznictwem chorób drobiu. Zajmujemy się opieką weterynaryjną każdego etapu produkcji drobiu:

  • stadami prarodzicielskimi,
  • stadami rodzicielskimi
  • zakładem wylęgu drobiu
  • stadami brojlerowymi
  • mieszalnią pasz
  • ubojnią

  VETDIAGNOSTICA proponuje profesjonalne badania laboratoryjne, są to między innymi: mikrobiologia, serologia, parazytologia i analityka materiałów klinicznych oraz mikrobiologia i chemia żywności, pasz i wody. Zarządzanie laboratorium objęte jest procedurami zawartymi w PN 17025 – Wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących.

  VETDIAGNOSTICA jest również zaangażowana w różne prace naukowe, aby wspomnieć:

  Profil serologiczny w ubojni i jego wpływ na wyniki produkcyjne brojlerów kurzych – we współpracy z SGGW, Warszawa, Katedra Chorób Drobiu.

  Zastosowanie prebiotyku podanego in-ovo i jego efekt na wyniki produkcyjne brojlerów kurzych – we współpracy z UTP Bydgoszcz, Katedra Biotechnologii.

  Pozostałości kokcydiostatyków w pomiocie kurzym – we współpracy z PIWet, Puławy, Zakład Toksykologii. Zarządzając wszystkimi aspektami weterynaryjnymi w integracji drobiarskiej prowadzimy złożone dochodzenia z analizami i statystykami , w połączeniu z rezultatami produkcyjnymi. W tym aspekcie mamy duże doświadczenie z epidemiologią i kontrolą Salmonelli, walką z E.coli oraz kontrolą Cellulitis u drobiu. Również jesteśmy angażowani przez firmy farmaceutyczne w celu terenowej kontroli działania szczepionek dla drobiu. Jesteśmy autorami kilku publikacji, uczestniczymy w konferencjach zarówno jako słuchacze jak i prelegenci. Jesteśmy autorami Zintegrowanego Programu Kontroli Zdrowotności Drobiu.