Produkcja zwierzęca

Jednym z najważniejszych elementów serwisu weterynaryjnego na fermach zwierząt gospodarskich jest profilaktyka, w skład której wchodzi m.in. monitoring chorób zakaźnych.

Monitoring czynników zakaźnych pozwala na precyzyjne ustalenie programu profilaktycznego, co z kolei przekłada się na Twój sukces.

Innym elementem profilaktyki jest kontrola czystości ferm, a przede wszystkim stanu przygotowania budynków i sprzętu – kontrola dezynfekcji, czystości wody. Pozwala to w dużej mierze zapobiec wystąpienia ogniska chorobowego, a bardzo często jest jedynym sposobem eliminacji czynnika zakaźnego.
Samodzielne przeprowadzenie dezynfekcji u klienta powinno być poparte wiarygodnym dowodem jej skuteczności.

Polecamy badanie materiałów z produkcji zwierzęcej:

 • wymazy czystościowe (kontrola dezynfekcji) – bakteriologia, mykologia
 • badanie wody – mikrobiologia i chemia
 • badanie ściółki – bakteriologia, mykologia
 • badanie czystości powietrza – bakteriologia, mykologia

Jeśli jednak u Twoich podopiecznych pojawiły się problemy zdrowotne, sprawdź czy ich przyczyną nie są zakażenia bakteryjne, grzybicze, wirusowe czy pasożytnicze.

Polecamy takie badania materiałów klinicznych oraz materiałów z produkcji zwierzęcej, jak:

 • badanie sekcyjne
 • diagnostyka chorób zwierząt
 • kierunki
  – bakteriologia, mykologia, wirusologia, parazytologia
 • metody badawcze
  – posiew bakteriologiczny, serologia, biologia molekularna (RT-PCR), analityka
  monitoring serologiczny – sprawdzenie statusu serologicznego stada, kontrola szczepień

Dodatkowo należy być pewnym, że stosuje się odpowiedniego chemioterapeutyku. Polecamy:

 • antybiogramy
 • mykogramy

W przypadku podejrzeń, że problemy mogą wynikać z przyczyn żywieniowych, polecamy badanie paszy:

 • mikrobiologia i chemia

 

Jednym z najważniejszych elementów bioasekuracji na fermach zwierząt gospodarskich jest kontrola czystości ferm, a przede wszystkim stanu przygotowania budynków i sprzętu – kontrola dezynfekcji, czystości wody. Pozwala to w dużej mierze zapobiec wystąpienia ogniska chorobowego, a bardzo często jest jedynym sposobem eliminacji czynnika zakaźnego.

Czysta ferma jest gwarancją dobrego startu w odchowie zwierząt i gwarancją Państwa sukcesu.

Jeśli dezynfekcja jest przeprowadzana samodzielnie lub zleca się to firmie zewnętrznej, to należy sprawdzić, czy zrobiono to skutecznie.

Polecamy badanie materiałów z produkcji zwierzęcej:

 • wymazy czystościowe (kontrola dezynfekcji) – bakteriologia, mykologia
 • badanie ściółki – bakteriologia, mykologia
 • badanie ściółki – bakteriologia, mykologia
 • badanie czystości powietrza – bakteriologia, mykologia

Należy także systematycznie kontrolować jakość paszy. Nadmiar lub niedobór składników pokarmowych oraz jej skażenie mogą wiele Państwa kosztować.

Oferujemy badanie paszy:

 • mikrobiologia i chemia