Usługa weterynaryjna

Jako wyspecjalizowana jednostka zajmujemy się przede wszystkim doradztwem, profilaktyką i lecznictwem chorób drobiu.

Zajmujemy się opieką weterynaryjną każdego etapu produkcji drobiu:

 • stadami prarodzicielskimi
 • stadami rodzicielskimi
 • zakładem wylęgu drobiu
 • stadami brojlerowymi
 • mieszalnią pasz
 • ubojnią

Vetdiagnostica jest również zaangażowana w różne prace badawcze,
aby wspomnieć:

 • Profil serologiczny w ubojni i jego wpływ na wyniki produkcyjne brojlerów kurzych – we współpracy z SGGW, Warszawa, Katedra Chorób Drobiu.
 • Zastosowanie prebiotyku podanego in-ovo i jego efekt na wyniki produkcyjne brojlerów kurzych – we współpracy z Politechniką Bydgoską, Katedrą Biotechnologii i Genetyki Zwierząt.
  W efekcie dotychczasowej współpracy wdrożyliśmy usługi oparte o wczesną stymulację rozwoju układu pokarmowego i odpornościowego zarodków.
 • Pozostałości kokcydiostatyków w pomiocie kurzym – we współpracy z PIWet, Puławy, Zakład Toksykologii.

Zarządzając wszystkimi aspektami weterynaryjnymi w integracji drobiarskiej prowadzimy złożone dochodzenia z analizami i statystykami, w połączeniu z rezultatami produkcyjnymi. W tym aspekcie mamy duże doświadczenie w epidemiologii i kontroli Salmonelli, E.coli, Cellulitis u drobiu oraz w monotringu serologicznym.

Również jesteśmy angażowani przez firmy farmaceutyczne w celu terenowej kontroli działania szczepionek dla drobiu.

Jesteśmy autorami kilku publikacji, uczestniczymy w konferencjach zarówno jako słuchacze jak i prelegenci.

Jesteśmy autorami Programu Zintegrowanej Ochrony Zdrowia Drobiu.